- spyromatthewsworks

Go to content

Main menu:

Μελέτες > Λοιπά Συγγράμματα 1
 Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
 
Τρεις είναι αυτοί που δίνουν τη μαρτυρία τους στον ουρανό: Ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα και αυτοί οι τρεις εν αυτώ είναι μια ουσία (Α΄Ιωάννου 5:1)
Το θέμα σε ολόκληρο  το 5ο κεφάλαιο της Α' επιστολής του Ίωάννη είναι η Αγία Τριάδα και το έργο που επιτελεί, ο Πατέρας Θεός, ο Υιός Θεός και ο Θεός Άγιο Πνεύμα. Και οι τρεις προσωπικότητες συμφωνούν απόλυτα στη μαρτυρία που δίνουν. Στο κείμενο αναφέρονται ως "Μαρτυρούντες". Στπ 6ο εδάφιο διαβάζουμε ότι και οι "τρεις μαρτυρούν", που δείχνει, την αιώνια και αδιάσπαστη σχέση και επιβεβαίωση αλλήλων στην οικογένεια του Τριαδικού Θεού. Και οι τρεις προσωπικότητες είναι μόνιμοι κάτοικοι του Ουρανού. Ο Κύριος μας δίδαξε να προσευχόμαστε : " Πάτερ Ημών ο εν τοις ουρανοίς..." (Ματθαίος 6:9).
Ο Κύριος κατέβηκε απο τον Ουρανό (Ιωάννης 6:38,41), και έπειτα ανέβηκε στον Ουρανό (Πράξεις 1:9,10). ΤΟ Άγιο Πνεύμα που στάλθηκε απο το Χριστό, ο Όποίος το πήρε απο τον Πατέρα, πρέπει επίσης να είναι στον Ουρανό αφού ο Πατέρας και ο Υιός είναι εκεί (Λουκάς 3:21,22). Ο Πατέρας αναφέρεται ως πρώτη προσωπικότητα - αν και δεν υπάρχου διαβαθμίσεις στη θεότητα- (Ματθαίος 28:19). Η δεύτερη προσωπικότητα είναι ο Λόγος (η έκφραση των χειλέων του Πατέρα), ο Χριστός (Ιωάννης 1:1), που αναφέρεται στην προΰπαρξή Του. Το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται ως τρίτη προσωπικότητα (Ματθαίος 28:19).
Τώρα, και οι τρεις προσωπικότητες έρχονται στον Ενικό: «Καθώς πηγαίνετε, κάνετε όλα τα έθνη μαθητές Μου, διδάσκοντες αυτούς και βαπτίζοντές τους εις “το όνομα” του Πατέρα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (Ματθαίος 28:19).
 
Επίσης στην Α΄Ιωάννη 5:1 μας δίδεται σαφώς η δήλωση της ενότητας των τριών προσωπικοτήτων με τα εξής λόγια:
 
«Και αυτοί οι τρεις έν είσιν». Ένας Θεός είναι, Μία ουσία, - Τριάδα Ομοούσιος και αχώριστος.
 
«Και τρεις είναι αυτοί που δίνουν τη μαρτυρία τους στη γη: Το Πνεύμα, το νερό και το αίμα. Και οι τρεις  εις το εν είσιν. Συμφωνούν εις ένα πράγμα» (Α΄Ιωάννη 5:8)
 
Τι εννοεί  ο απόστολος όταν λέει ότι και οι τρεις δίνουν την ίδια μαρτυρία; Εννοεί ότι και οι τρεις συμφωνούν απόλυτα στην πλήρη αποπεράτωση του έργου που ο Ιησούς Χριστός είχε επωμισθεί. Το Πνεύμα, είναι το Άγιο Πνεύμα του Θεού ο οποίος μετά το θάνατο, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου Ιησού Χριστού, ήρθε από τον Ουρανό να κατοικήσει στην Εκκλησία εδώ στη γη – να είναι η Δύναμη της Μαρτυρίας των Ιεραποστόλων που θα διεβίβαζαν με το κήρυγμά τους το χαρμόσυνο και ολοκληρωμένο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού.
 
Ο Κύριος είπε στους αποστόλους : «Θα πάρετε δύναμη όταν το Άγιο Πνεύμα θα έρθει πάνω σας, και θα είστε μάρτυρές μου τόσο στην Ιερουσαλήμ όσο και σε όλη την Ιουδαία, και στη Σαμάρεια και ως τα πέρατα της γης», (Πράξεις 1:8). Επομένως, το Άγιο Πνεύμα είναι μια μαρτυρία στην αποτελεσματική δράση καθαρισμού που έφερε το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε να μας επιβεβαιώσει ότι η θυσία του Χριστού έγινε δεκτή από τον Πατέρα Θεό για μας.
 
Οι άλλες μαρτυρίες είναι το νερό και το αίμα. Είναι αστείο πως και τα δύο αυτά στοιχεία έρχονται να μας θυμίσουν ένα σημείο από τη σταύρωση του Κυρίου μας. Να μας θυμίσουν το νερό και το αίμα που έτρεξαν από την πλευρά του Κυρίου μας όταν ένας Ρωμαίος στρατιώτης τρύπησε το πλευρό Του με το ξίφος του. Πέρασαν αρκετά χρόνια και ο Ιωάννης που ήταν αυτόπτης μάρτυρας θυμήθηκε το σκηνικό αυτό που τον είχε εντυπωσιάσει και έγραψε: « Όταν ο στρατιώτης ένυξεν με τη λόγχη του την πλευρά του Ιησού αμέσως εξήλθεν αίμα και ύδωρ» (Ιωάννης 19:34). Όχι μόνο «αίμα» αλλά και «ύδωρ». Τα δύο αυτά στοιχεία έρχονται να συστήσουν στον αμαρτωλό τους δύο χαρακτήρες καθαρισμού τους οποίους πρέπει να δεχθεί για να είναι η συνείδησή του αναπαυμένη και η καρδιά του ειρηνευμένη.
 
Καθώς ο αμαρτωλός σκέπτεται, βλέπει ότι το θέμα της αμαρτίας που τον είχε καταδικάσει, διευθετήθηκε πάνω στο σταυρό με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ξέρει, ότι χωρίς χύσεως αίματος δεν υπάρχει άφεσις αμαρτιών. Έτσι, η δικαστική του υπόθεση έχει τακτοποιηθεί. Αυτό όμως δεν τον ικανοποιεί και ψάχνει να βρει  έναν πρακτικό τρόπο. Έναν τρόπο που να το καθησυχάζει απόλυτα. Και βρίσκει ότι  ο τρόπος αυτός γίνεται με τον καθαρισμό του ύδατος  του Λόγου που διαβάζουμε στην Εφεσίους 5:25,26
 
Ας δούμε τι λέει: <<καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής,  διά να αγιάση αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος διά του λόγου>>. Ο Λόγος του Θεού εφαρμοσμένος στην καρδιά και στη συνείδησή μου με ελευθερώνει από κάθε αμαρτία.
 
Τώρα, το αίμα καθαρίζει τον αμαρτωλό από την ενοχή της αμαρτίας και το νερό του Λόγου εφαρμοσμένο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μας καθαρίζει από τη ρύπανση της αμαρτίας. Έτσι, έχουμε και τις τρεις μαρτυρίες. Το αίμα μαρτυρεί ότι το θέμα της αμαρτίας έχει διευθετηθεί και ικανοποιήσει το Θεό απόλυτα, ο Λόγος μαρτυρεί ότι έχει Δύναμη να ελευθερώσει τον άνθρωπο με πρακτικό τρόπο και το Πνεύμα μαρτυρεί ότι όλο αυτό είναι για κάθε πιστό που ανήκει στον Ιησού Χριστό.
 
Τι κάνουν και οι τρεις μάρτυρες; Έχουν ένα λειτούργημα, ένα σκοπό: Τη συγχώρεση του ανθρώπου,  τη σωτηρία του και την ένδοξη ζωή του κοντά στον Ιησού Χριστό.
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu