- spyromatthewsworks

Go to content

Main menu:

Μελέτες > Λοιπά Συγγράμματα 2
ΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΙΠΝΟ
 
 
Λουκάς 14:15-24
 
Οι καλεσμένοι στο μεγάλο δείπνο
 
Λουκ. 14:15 Όταν τα άκουσε αυτά ένας από τους συνδαιτυμόνες, του είπε: «Μακάριος όποιος θα φάει ψωμί στη βασιλεία του Θεού».
 
Λουκ. 14:16 Κι εκείνος του αποκρίθηκε: «Κάποιος ετοίμασε μεγάλο δείπνο και προσκάλεσε πολλούς.
 
Λουκ. 14:17 Έστειλε λοιπόν το δούλο του την ώρα του δείπνου να πει στους προσκαλεσμένους: Ελάτε, γιατί είναι κιόλας όλα έτοιμα.
 
Λουκ. 14:18 Άρχισαν τότε όλοι να προβάλλουν από μια δικαιολογία. Ο πρώτος του είπε: Αγόρασα ένα χωράφι και πρέπει να πάω να το δω. Σε παρακαλώ θεώρησέ με δικαιολογημένο.
 
Λουκ. 14:19 Ένας άλλος πάλι, είπε: Αγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια και πάω να τα δοκιμάσω. Σε παρακαλώ θεώρησέ με δικαιολογημένο.
 
Λουκ. 14:20 Κι ένας άλλος είπε: Έχω παντρευτεί και γι' αυτό δεν μπορώ να έρθω.
 
Λουκ. 14:21 Ήρθε, λοιπόν, ο δούλος εκείνος και τα διηγήθηκε αυτά στον κύριό του. Τότε ο οικοδεσπότης οργίστηκε και είπε στο δούλο του: Πήγαινε γρήγορα στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης και φέρε εδώ μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους τυφλούς.
 
Λουκ. 14:22 Κι όταν επέστρεψε ο δούλος, είπε: Κύριε, έγινε αυτό που διέταξες, μα ακόμα υπάρχει χώρος.
 
Λουκ. 14:23 Είπε τότε ο κύριος στο δούλο του: Βγες στους δρόμους και στους περιφραγμένους τόπους και ανάγκασέ τους να μπουν εδώ για να γεμίσει το σπίτι μου.
 
Λουκ. 14:24 Γιατί σας λέω πως κανένας από τους ανθρώπους εκείνους που προσκάλεσα δε θα γευτεί το δείπνο μου».

 
 
Μέσα από τους καλεσμένους στο δείπνο που ο φαρισαίος είχε παραθέσει, ένας άνθρωπος ενθουσιάστηκε και αναφώνησε  «Μακάριος όποιος θα φάει ψωμί στη Βασιλεία του Θεού». Αφού βρίσκουμε τόση απόλαυση στο φυσικό δείπνο, σκεφτείτε πόσο μεγάλο θα είναι το προνόμιο και ποια θα είναι η απόλαυση της πνευματικής κοινωνίας γύρω από το τραπέζι στη Βασιλεία των ουρανών με οικοδεσπότη τον Κύριό μας.
 
Η παραβολή αυτή του δείπνου αναφέρεται στη μεγάλη προσφορά του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτό εννοεί το εδάφιο που ακολουθεί «κάποιος ετοίμασε μεγάλο δείπνο και προσκάλεσε πολλούς». Αυτό είναι το Ευαγγέλειο.
 
Οι αμαρτωλοί χρειάζονται σωτηρία, αυτό είναι το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Όλοι πεινάμε, είμαστε κενοί, αβοήθητοι και έτοιμοι να χαθούμε. Συγχώρεση παντός είδους αμαρτίας και ειρήνη με το Θεό, δικαίωση του ανθρώπου και αγιασμό της καρδιάς, χάρη στην πορεία μας στη γη και δόξα στο τέλος, είναι οι ευλογημένες προσφορές που ο Θεός έχει προετοιμάσει για τις ανάγκες των ψυχών μας. Δεν υπάρχει τίποτε που οι αμαρτωλές καρδιές μας θα επιθυμούσαν ή οι βεβαρημένες συνειδήσεις θα απαιτούσαν και δεν θα το έβρισκαν πάνω στο τραπέζι του δείπνου  που παραθέτει ο Σωτήρας. Ο Χριστός με άλλα λόγια είναι το άθροισμα και η ουσία του μεγάλου δείπνου.
 
Έστειλε το δούλο Του την ώρα του δείπνου να πει στους προσκαλεσμένους «Ελάτε γιατί είναι όλα έτοιμα». Από την πλευρά του Θεού το θέμα της σωτηρίας είναι έτοιμο. Είναι πλήρες. Αν θέλουμε να σωθούμε από εμάς εξαρτάται το αν θα δεχτούμε την πρόσκλησή Του ή όχι. Ο Πατέρας είναι έτοιμος να δεχτεί όλους όσους πηγαίνουν κοντά Του μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Γιος είναι έτοιμος να καθαρίσει από τις αμαρτίες όλους όσους Τον πλησιάζουν με πίστη. Το Πνεύμα το Άγιο είναι έτοιμο να έρθει σε όλους όσοι Του το ζητούν. Υπάρχει μια άπειρη επιθυμία στο Θεό να μας σώσει, αν εμείς επιθυμούμε να σωθούμε. Εδώ έχουμε την πιο σαφή εγγύηση για όλους τους αμαρτωλούς που θέλουν να πλησιάσουν το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Η λέξη «Ελάτε» απευθύνεται σε όλους χωρίς καμία εξαίρεση.
 
Όταν ο υπηρέτης ανήγγειλε πως όλα ήταν έτοιμα «εκείνοι άρχισαν να προβάλλουν κι από μία δικαιολογία». Αυτός είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του Ευαγγελίου. Ο φυσικός άνθρωπος δεν έχει καμία επιθυμία για τέτοια πράγματα που έχουν σχέση με το Θεό. Το προνόμιο της προσφοράς της σωτηρίας δεν έχει κανένα νόημα γι’ αυτόν. Μάταια στρώθηκε το δείπνο για αυτόν. Μόνο όταν το Πνεύμα του Θεού εργάζεται στην καρδιά και τη συνείδηση του ανθρώπου είναι που μπορεί να τον ετοιμάσει να μπει και να καθίσει στη γιορτή του Ευαγγελίου. Όταν με αγάπη ο Θεός ετοίμασε τη γιορτή για τον Ισραήλν αυτοί δεν πήγαν. Αυτό ισχύει και για πολλούς Εθνικούς. Οι άνθρωποι δεν συμφωνούν σε πολιτική ή θρησκευτικά θέματα και δεν θέλουν το Χριστό, ούτε παραχωρούν τη ζωή τους στο Σωτήρα τον Οποίο ο Θεός μας προσφέρει μέχρι τότε που θα πεισθούν από το Άγιο Πνεύμα για τη χαμένη κατάστασή τους και την ανάγκη στην οποία βρίσκονται.
 
Όλοι στους οποίους πήγε ο δούλος άρχισαν να προβάλλουν από μια δικαιολογία και ο οικοδεσπότης οργίστηκε. Και τι έγινε μ’ αυτό; Μήπως ο Θεός οργίζεται με τους ανθρώπους; Η Γραφή μας λέει «Ο Θεός οργίζεται καθημερινά με τους κακούς».  ιδιαίτερα όταν κάποιος σκόπιμα απορρίπτει το Γιο Του , η Καρδιά Του γεμίζει από ιερή αγανάκτηση. Ο Θεός αγαπά το Γιο Του και η επιθυμία Του είναι να δει τους ανθρώπου να τιμούν το Γιο Του όπως τιμούν τον Πατέρα.
 
«Ο οικοδεσπότης στην αγανάκτησή του που απέρριψαν την πρόσκλησή του στο δείπνο της γιορτής, στέλνει τώρα το δούλο του να πάει έξω στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης και να φέρει μέσα τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους κουτσούς και τους τυφλούς. Όταν ο δούλος επέστρεψε, είπε στον Κύριο ότι έκανε όπως τον διέταξε και ότι ακόμα υπάρχει χώρος». Έτσι αφήνει τον Ισραήλ στον οποίο αρχικά είχε απευθυνθεί και η πρόσκληση του Ευαγγελίου στέλνεται παντού, αλλά το σπίτι Του δεν είναι ακόμα γεμάτο.
 
«Τότε είπε στο δούλο, πήγαινε παντού και ανάγκασέ τους να μπουν εδώ και να γεμίσει το σπίτι μου. Γιατί σας λέω πως κανένας, κανένας από τους ανθρώπους εκείνους που προσκάλεσα δε θα γευτεί το δείπνο μου». Μέσα στις εκατονταετηρίδες που πέρασαν εκατομμύρια άνθρωποι δέχτηκαν την πρόσκλησή Του αλλά το σπίτι Του δεν γέμισε ακόμα. Υπάρχει ακόμα χώρος και ευτυχώς η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή. Ο Υπηρέτης εδώ είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο μόνος που μπορεί να πείσει τους ανθρώπους να έρθουν στο Χριστό.
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι «οι υπηρέτες» που στάλθηκαν να δώσουν τις προσκλήσεις. Δεν μπορούν να τους αναγκάσουν. Εδώ είναι «ο Υπηρέτης». Αυτός μπορεί να τους πείσει για την αμαρτία και την ανάγκη για Σωτήρα.
 
 
Προσευχή:
 
Κύριε, βοήθησέ με να παίρνω καθημερινά την τροφή που χρειάζεται η ταλαιπωρημένη ψυχή μου. Άφηνε το Πνεύμα Σου, να μου ερμηνεύει τα συστατικά της τροφής που μου προσφέρεις τόσο απλόχερα. Αμήν
 
Back to content | Back to main menu